Inschrijfformulier Fietstocht Refaja voor Julians Stichting

Door onder­staand for­muli­er volledig in te vullen beves­tigt u uw deel­name aan de fiet­stocht.
Door op de knop “Aan­meld­ing verzen­den en Betal­en met iDE­AL” te klikken wordt u doorver­wezen naar de iDE­AL betaal­pag­i­na waar het ver­schuldigde deel­name bedrag kan wor­den voldaan met iDE­AL via de vertrouwde iDE­AL betaal­pag­i­na van uw bank. ( gebruik de terug­knop niet anders wordt uw deel­na­men niet gereg­istreerd )

 

terug naar home.